دانلود ها

در این صفحه شما می توانید بروشورهای دستگاه های کارتخوان وریفون،ابرازهای نرم افزاری جهت ارائه خدمات به مشتریان و راهنماهای رسمی دستگاه ها را دانلود نمائید.توجه کنید دسترسی به برخی ابزارها صرفا برای نمایندگان امکان پذیر است و کاربران عادی امکان مشاهده یا دانلود آنها را ندارند.

© 2018 Verifone. All Rights Reserved.
Designed & Developed by ParsYar Tech Ltd.
Back to top