مدارک مورد نیاز کارتخوان شرکت فن آوا کارت

کارتخوان شرکت فن آوا – برای دانلود فرمهای پذیرندگی و نحوه صحیح پرکردن آنها این صفحه را مطالعه نمائید.

لیست مدارک مورد نیاز شرکت فن آوا کارت
متقاضیان حقیقی کارتخوان شرکت فن آوا
مدارک اختیاری متقاضیان حقیقی کارتخوان شرکت فن آوا

توجه : در صورتی که جواز کسب معتبر ندارید یا شخص حقیقی هستید پرکردن فرم استشهاد نامه الزامی است

توجه : درصورتی که از قبض های کاغذی استفاده نمی کنید باید از اینجا گواهی کد پستی خود را دریافت کنید


متقاضیان حقوقی غیرتجاري کارتخوان شرکت فن آوا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت/سازمان (برابر با اصل)
 • کپی آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت/سازمان(برابر با اصل)
 • کپی مجوز فعالیت (برابر با اصل)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه صاحبان امضا ي شرکت/سازمان یا صاحبان امضا (برابر با اصل)
 • کد اقتصادي و شماره ثبت شرکت/سازمان
 • فرم درخواست دستگاه پایانه فروش

متقاضیان حقوقی تجاری کارتخوان شرکت فن آوا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت/سازمان (برابر با اصل)
 • کپی آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت/سازمان(برابر با اصل)
 • کپی اساسنامه شرکت/سازمان
 • کد اقتصادي و شماره ثبت شرکت/سازمان
 • استعلام کدپسـتی محـل نصـب دسـتگاه (درصـورت عـدم دسترسـی بـه دریافـت اسـتعلام ، ارائـه اصـل یکـی از قبـوض (آب،برق، گاز، تلفن) که کدپستی و آدرس روي آن درج شده باشد.
 • کپی شناسنامه، روی کارت ملی و پشت کارت ملی کلیه صاحبان امضاي شرکت/سازمان یا صاحبان امضا (برابر با اصل)
 • سند مالکیت/ اجاره نامه/ سرقفلی(برابر با اصل)
 • فرم درخواست دستگاه پایانه فروش

تذکر: برای متقاضیان حقوقی تجاری و غیر تجاری ، در صورتیکه متقاضی جزو اشخاص صاحب امضـا و یـا مـدیران شـرکت/ سـازمان نباشـد، ارائـه نامـه شرکت مبتنـی بـردرخواست دسـتگاه پایانـه فـروش بـا درج شـماره شـبا و نـام شـخص صـاحب امضـا در سـربر گ بـا مهـر و امضـا الزامیست

نحوه ارسال مدارک کارتخوان شرکت فن آوا

پس از آماده کردن کارتخوان شرکت فن آوا و پر کردن فرم ها طبق راهنما،تمامی مدارک و فرم ها راصرفا با فرمت Jpg اسکن کنید و یا با گوشی موبایل عکس بگیرید سپس آنها را در یک پوشه قرار دهید و نام نام خانوادگی یا اسم شرکت را روی آن قرار دهید.آن را زیپ کنید و از روش های الکترونیک برای کارشناسان ما ارسال نمائید.

توجه : زمان فعالسازی و اتصال دستگاه به حساب بانکی شما حداقل 3 روز و حداکثر 10 روز پس از تکمیل مدارک می باشد هرگونه خط خوردگی یا لاک گرفتگی موجب عدم پذیرش مدارک خواهد شد حداکثر فایل زیپ شده ارسالی 5 مگابایت می باشد تمامی امضا ها در کلیه فرم ها باید با اثر انگشت همراه باشد.

راهنمای تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی:

عکس راهنمای تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش سیار فناوا
دانلود عکس راهنمای تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش سیار فناوا صفحه 1

پس از دانلود فرم قرارداد پذیرندگی آن را چاپ کنید و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمائید.تمامی صفحات باید دارای امضا و اثر انگشت متقاضی باشد.در صورتی که فرد حقوقی هستید لازم است علاوه بر امضا و اثر انگشت تمامی فرم ها را مهر کنید.

1 و 2 تاریخ و شماره بالای صفحه توسط شرکت فن آوا تکمیل می گردد.لطفا از پر کردن آن خودداری فرمائید.
3 نمایندگی:منظور از نماینده، نماینده شرکت ، نماینده شرکت فن آوا کارت می باشد. لطفا از پر کردن آن خودداری فرمائید.
4 شرکت/فروشگاه/سازمان/بنگاه/موسسه:نام یا عنوانی را درج نمائید که کسب و کار شما توسط آن شناخته می شود، این نام در رسیدهای چاپی دستگاه درج می گردد.بهتر است از درج حروف لاتین در این قسمت خودداری فرمائید
5 شماره ثبت:در صورتی که شخص حقوقی هستید این بند را با شماره ثبت شرکت تکمیل نمائید.
6 با مدیریت/به نمایندگی:نام شخصی که مسئولیت این قرارداد را به عهده دارد.اگر شخص حقیقی هستید باید نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید اگر شخص حقوقی هستید نام و نام خانوادگی مدیر عامل یا هر فرد عضو هیئت مدیره یا وکیل قانونی که طبق روزنامه رسمی ، آگهی های قانونی یا وکالت نامه رسمی حق امضا داشته باشد را وارد نمائید.
7 روزنامه رسمی:در صورتی که شخص حقوقی هستید شماره و تاریخ روزنامه رسمی که اطلاعات شرکت به لحاظ سهامداری و حق امضا در آن منتشر شده است را وارد نمائید.
8 صاحبان امضای مجاز:نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز را درج نمائید. اگر شخص حقیقی هستید باید نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید اگر شخص حقوقی هستید نام و نام خانوادگی مدیر عامل یا هر فرد عضو هیئت مدیره که طبق روزنامه رسمی و آگهی های قانونی حق امضا داشته باشد را وارد نمائید.
9 کد ملی/شناسه ملی :در صورتی که شخص حقیقی هستید کد ملی خود را وارد کنید در صورتی که شخص حقوقی هستید شناسه ملی شرکت را درج نمائید.
10 شماره پذیرنده :توسط کارشناسان شرکت فن آوا کارت تکمیل می شود از پر کردن این بند خود داری فرمائید.
11 شماره پایانه: توسط کارشناسان شرکت فن آوا کارت تکمیل می شود از پر کردن این بند خود داری فرمائید.
12 آدرس فروشگاه: آدرس محل نصب دستگاه را به همراه تمامی جزئیات شمال بلوک،پلاک و واحد درج فرمائید.توجه نمائید برای آدرس درج شده در این بند باید سند یا اجاره نامه به همراه قبض تلفن ثابت و کد پستی معتبر ارائه نمائید.
13 تلفن : تلفن ثابت محل نصب به همراه کد شهر یا شهرستان را درج فرمائید.این شماره به عنوان شماره تلفن فروشگاه شما در رسید های دستگاه کارتخوان چاپ می شود.
14 فکس : شماره فکس محل نصب به همراه کد شهر یا شهرستان را درج فرمائید.در صورتی که فکس ندارید یا از آن استفاده نمی کنید از تکمیل این بند خودداری نمائید.
15 تلفن همراه : شماره موبایل شخص مسئول و آگاه در مورد دستگاه کارتخوان را درج نمائید.در صورت بروز هر گونه مشکل از طرف شرکت تامین کننده خدمات، با این شماره تماس گرفته خواهد شد و اطلاعات روی همین شماره پیامک می گردد.
16 نوع صنف : صنف فعالیت خود را درج فرمائید.در صورتی که اسم صنف خود را نمی دانید این فایل را دانلود کنید و نام صنف مناسب را جستجو کنید و سپس در این بند تکمیل فرمائید.
17 نوع بانک : نام بانک خود را وارد نمائید.
18 کد پستی : کد پستی محل نصب دستگاه را وارد کنید.توجه کنید این کد پستی باید با اطلاعات ارسالی در بند 12 همخوانی داشته باشد.برای یافتن کد پستی می توانید از قبض های آب ،برق،گاز یا تلفن استفاده نمائید.اگر کد پستی شما در قبوض خدماتی درج نشده است یا قبوض خود را از راه های الکترونیک مانند اینترنت و تلفن پرداخت می کنید جهت دریافت تائیدیه کد پستی به نزدیکترین دفتر خدمات پستی مراجعه نمائید.
19 شماره شبا : شماره شبا حساب بانکی خود را وارد نمائید.شماره شبا با IR شروع می شود و 24 عدد پس از آن دارد. برای پیدا کردن شماره شبا مربوط به حساب خود می توانید به سایت بانک مورد نظر مراجعه نمائید برای اطلاعات بیشتر تبدیل شماره حساب به شماره شبا را مطالعه نمائید.در این بند شماره شبائی را درج نمائید که بابت آن قبلا تائیدیه شبا از شعبه مربوطه به صورت حضوری دریافت کرده اید.
20 مدل : مدل دستگاه خریداری شده را درج فرمائید.در صورتی که از مدل دستگاه خریداری شده مطمئن نیستید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
21و22و23و24 بند های ماده 3 وثائق: مربوط به زمانی است که شما دستگاه را به صورت امانی دریافت کرده باشید اگر شما در حال پر کردن این فرم هستید دستگاه کارتخوان را خرید کرده اید.لذا نیازی به پر کردن هیچیک ازین بندها نیست.
25 محدوده : برای استفاده از دستگاه بدون محدودیت، این بند را خالی بگذارید.
26 امضا شرکت : این قسمت مربوط به مهر و امضا شرکت فناوا کارت است لذا از درج هرگونه اطلاعات درآن خود داری فرمائید.
27 امضا پذیرنده : محل درج امضا،اثر انگشت و در صورتی که مشتری حقوقی هستید مهر شرکت.توجه کنید در مورد اشخاص حقوقی این قسمت صرفا توسط شخص یا اشخاص داری حق امضا طبق مستندات روزنامه رسمی و آگهی های قانونی می بایست امضا شود.اثر انگشت الزامی است.

عکس راهنمای تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش سیار فناوا
دانلود عکس راهنمای تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش سیار فناوا صفحه 3


28 در برخی از قراردادها از مبلغ تراکنش ها کارمزد کسر می گردد.دستگاه شما شامل شرایط کسر کارمزد نیست و مبالغ تراکنش به صورت کامل به حساب شما واریز می گردد.در این قسمت چیزی درج نکنید.
29 شماره حساب :شماره حساب بانکی خود را درج نمائید.این شماره حساب با شماره شبا درج شده در بند 19 می بایست همخوانی داشته باشد.
30 به نام : نام مالک حساب را وارد نمائید.در صورتی که شخص حقوقی هستید و در بند 19 و 29 حساب حقوقی معرفی کرده اید در این قسمت نام شرکت را درج فرمائید.
31 اینجانب : نام و نام خانوادگی خود را دراین قسمت درج فرمائید.

راهنمای تکمیل فرم درخواست پایانه فروش:

عکس راهنمای تکمیل فرم درخواست پایانه فروش
دانلود عکس راهنمای تکمیل فرم درخواست پایانه فروش

پس از دانلود فرم درخواست پایانه فروش آن را چاپ کنید و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمائید.محل های امضا باید دارای امضا و اثر انگشت متقاضی باشد.در صورتی که فرد حقوقی هستید لازم است علاوه بر امضا و اثر انگشت فرم را مهر کنید.بندهایی که شماره قرمز ندارد نیازی به پر کردن ندارد.بندهای 2 تا 12 مربوط به متقاضیان حقیقی و بندهای 13 تا 20 مربوط به متقاضیان حقوقی است.بندهای 21 تا 40 برای متقاضیان حقیقی و حقوقی مشترک است و پرکردن آن الزامی است.

1 شماره سریال بالای صفحه توسط شرکت فن آوا تکمیل می گردد.لطفا از پر کردن آن خودداری فرمائید.
2 نام صاحب حساب : نام مالک حساب را وارد نمائید.
3 کد ملی صاحب حساب : کد ملی ده رقمی خود را وارد کنید .
4 شماره شناسنامه : شماره شناسنامه خود را وارد کنید.
5 محل صدور شناسنامه: محل صدور شناسنامه را بر اساس شناسنامه وارد نمائید.
6 نام پدر: نام پدر را بر اساس کارت ملی وارد نمائید.
7 محل تولد:محل تولد را بر اساس شناسنامه وارد نمائید.
8 تاریخ تولد:تاریخ تولد را بر اساس کارت ملی وارد نمائید.مثال 11/06/1365
9 نشانی منزل :آدرس محل سکونت خود را وارد نمائید.آدرس حتما دارای جزئیات پلاک،واحد و طبقه باشد.
10 کد پستی منزل :کد پستی محل سکونت را بر اساس قبض تلفن ثابت تکمیل نمائید.
11 تلفن منزل: شماره تلفن ثابت را به همراه کد شهر درج نمائید.
12 تلفن همراه: شماره تلفن همراه خود را درج نمائید.
13 نام شرکت/سازمان : نام شرکت را به طور کامل و بر اساس آگهی های قانونی و روزنامه رسمی درج نمائید.
14 کد اقتصادی:کد اقتصادی شرکت را درج نمائید.
16 محل ثبت : محل ثبت شرکت را درج نمائید.
17 شناسه ملی : شناسه ملی شرکت را درج نمائید.
18 سال ثبت : تاریخ ثبت شرکت را وارد نمائید.
19 نام و نام خانوادگی نماینده متقاضی: نام و نام خانوادگی نماینده شرکت را وارد نمائید.
20 کد ملی نماینده متقاضی : کد ملی 10 رقمی نماینده معرفی شده در بند 19 را وارد نمائید.
21 نام فروشگاه/شرکت/سازمان : نام یا عنوانی را درج نمائید که کسب و کار شما توسط آن شناخته می شود، این نام در رسیدهای چاپی دستگاه درج می گردد.
22 نام صنف : صنف فعالیت خود را درج فرمائید.در صورتی که اسم صنف خود را نمی دانید این فایل را دانلود کنید و نام صنف مناسب را جستجو کنید و سپس در این بند تکمیل فرمائید.
23 استان : نام استان محل نصب را درج نمائید.
24 شهر: نام شهر محل نصب را درج نمائید.
25 نشانی فروشگاه/شرکت/سازمان : آدرس محل نصب دستگاه را به همراه تمامی جزئیات شمال بلوک،پلاک و واحد درج فرمائید.توجه نمائید برای آدرس درج شده در این بند باید سند یا اجاره نامه به همراه قبض تلفن ثابت و کد پستی معتبر ارائه نمائید.
26 کد پستی : کد پستی محل نصب دستگاه را وارد کنید.توجه کنید این کد پستی باید با اطلاعات ارسالی در بند 25 همخوانی داشته باشد.برای یافتن کد پستی می توانید از قبض های آب ،برق،گاز یا تلفن استفاده نمائید.اگر کد پستی شما در قبوض خدماتی درج نشده است یا قبوض خود را از راه های الکترونیک مانند اینترنت و تلفن پرداخت می کنید جهت دریافت تائیدیه کد پستی به نزدیکترین دفتر خدمات پستی مراجعه نمائید.
27 و 28 و 29 شماره تلفن های ثابت و شماره فکس خود را به همراه کد شهر درج نمائید.
30 پروانه کسب : وضعیت پروانه/مجور کسب خود را علامت بزنید.در صورتی که مجوز فعالیت ندارید پر کردن فرم استشهاد محلی الزامی است.
31 شماره شبا : شماره شبا حساب بانکی خود را وارد نمائید.شماره شبا با IR شروع می شود و 24 عدد پس از آن دارد. برای پیدا کردن شماره شبا مربوط به حساب خود می توانید به سایت بانک مورد نظر مراجعه نمائید برای اطلاعات بیشتر تبدیل شماره حساب به شماره شبا را مطالعه نمائید.در این بند شماره شبائی را درج نمائید که بابت آن قبلا تائیدیه شبا از شعبه مربوطه به صورت حضوری دریافت کرده اید.
32 نام بانک : نام بانک را درج نمائید.
33 شماره حساب : شماره حساب خود را درج نمائید. این شماره حساب با شماره شبا درج شده در بند 31 می بایست همخوانی داشته باشد.
34 نام مالک حساب را وارد نمائید.در صورتی که شخص حقوقی هستید و در بند 31 و 33 حساب حقوقی معرفی کرده اید در این قسمت نام شرکت را درج فرمائید.
35 نام شعبه/کد شعبه : نام شعبه و کد شعبه متقاضی را درج نمائید.مثال : شعبه خیابان آزادی کد 2649
36 اینجانب : نام و نام خانوادگی متقاضی یا نماینده قانونی سازمان یا شرکت را وارد نمائید.
37 تعداد دستگاه مورد نیاز را وارد نمائید.
38 نام بانک را وارد نمائید.
39 تاریخ تکمیل فرم را درج نمائید.
40 محل درج امضا،اثر انگشت و در صورتی که مشتری حقوقی هستید مهر شرکت.توجه کنید در مورد اشخاص حقوقی این قسمت صرفا توسط شخص یا اشخاص داری حق امضا طبق مستندات روزنامه رسمی و آگهی های قانونی می بایست امضا شود.اثر انگشت الزامی است.
41 این بند توسط اپراتور شرکت فن آوا کارت تکمیل می گردد.

راهنمای تکمیل فرم استشهاد محلی:

عکس راهنمای تکمیل فرم استشهاد محلی
دانلود عکس راهنمای تکمیل فرم استشهاد محلی

در صورتی که متقاضی حقیقی هستید و یا مجوز کسب معتبر ندارید این فرم را پر کنید.در تمامی محل های امضا درج اثر انگشت به همراه امضا الزامی است.توجه : داشتن حداقل دو مهر دارای شماره تلفن ثابت برای دو کسبه الزامی است.

1و 2 تاریخ و شماره بالای صفحه توسط شرکت فن آوا تکمیل می گردد.لطفا از پر کردن آن خودداری فرمائید.
3 و 4و 5 و 6 را بر اساس کارت ملی و شناسنامه متقاضی تکمیل نمائید.
7 مدت فعالیت واحد صنفی را درج نمائید.
8 واحد صنفی : نامی که کسب و کار شما با آن شناخته می شود را درج نمائید.
9 آدرس محل فعالیت را درج نمائید.در صورتی که کسب و کار خانگی هستید آدرس محل سکونت خود را درج نمائید.
10 تلفن : تلفن ثابت محل فعالیت را به همراه کد شهر وارد نمائید.
11 تلفن همراه : شماره تلفن همراه متقاضی را درج نمائید.
12 محل امضا و اثر انگشت :نام و نام خانوادگی خود را بنویسید امضا کنید و اثر انگشت را درج نمائید.وجود اثر انگشت الزامی است.
13 تاریخ : تاریخ امضا را درج نمائید.
14 اینجانب : این قسمت توسط دو نفر از اقوام باید تکمیل شود.نام و نام خانوادگی فرد را درج نمایید
15 کد ملی : کد ملی فرد نامبرده در بند 14 را درج نمائید.
16 واقع در : آدرس محل سکونت فرد نامبرده در بند 14 را وارد نمائید.
17 شماره تلفن ثابت فرد به همراه کد شهر را وارد نمائید.
18 شماره تلفن همراه فرد را وارد نمائید.
19 نسبت فرد نامبرده در بند 14 را با فرد متقاضی درج نمائید.
20 فرد نامبرده در بند 14 این قسمت را امضا می نماید و انگشت می زند.
21 تاریخ را درج نمائید.
بندهای 22 تا 29 همانند بندهای 14 تا 21 تکمیل شود. بندهای 30 تا 43 می بایست توسط دو نفر از کسبه محل تکمیل گردد.درج مهر دو کسبه در محل امضا الزامی است.مهرها باید دارای شماره تلفن ثابت باشد در کنار هر امضا زدن اثر انگشت الزامی است
30 نام و نام خانوادگی کاسب محل را درج نمائید
31 نام فروشگاه و محل کسب را درج نمائید.
32 واقع در : آدرس محل کسب فرد نامبرده در بند 30 را وارد نمائید.
33 شماره تلفن ثابت محل کسب به همراه کد شهر را وارد نمائید.
34 شماره تلفن همراه کاسب را وارد نمائید.
35 کاسب نامبرده در بند 30 این قسمت را امضا می نماید و اثر انگشت و مهر می زند.
36 تاریخ را درج نمائید.
بند های 37 تا 43 را مطابق راهنمای بندهای 30 تا 35 تکمیل نمائید.

توجه

 • روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی مدارک دریافت نمی شود.
 • روزهای هفته شنبه تا چهارشنبه مدارک از 9 تا ساعت 14 قابل پذیرش است.
 • واحد مدارک راهنمای تلفنی ندارد از تماس با شماره های شرکت برای دریافت راهنمایی در تکمیل مدارک اکیدا خودداری فرمائید و صرفا از راهنمای آنلاین مدارک استفاده نمائید.
 • نوع ارسال مدارک و شرایط آنها قابل مذاکره یا شخصی سازی بر اساس درخواست کاربر نمی باشد و اجرای جز به جز دستورالعمل الزامی است.
 • زمان فعالسازی معمولا 48 ساعت تا 72 ساعت کاری است.ممکن است این فرایند بدلیل صف بالای کاری در موقعیت های مختلف کمتر یا بیشتر شود.به محض فعالسازی اطلاع رسانی به شما انجام خواهد شد.از تماس مکرر با شرکت جهت پیگیری فعالسازی اکیدا خودداری فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت درخواست در لیست انتظار با وارد کردن ایمیل خود در فرم زیر ، هر زمان کالای مورد نظر شما در دسترس باشد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.